GIỚI THIỆU VỀ NGOẠI NGỮ KHÁNH LINH

Với tiền thân là "lớp tiếng Hoa thầy Phiến" thành lập năm 1998 (sau đổi tên thành Ngoại ngữ Khánh Linh), trong hơn 20 năm qua biết bao thế hệ học viên đã theo học và ứng dụng được tiếng Hoa giao tiếp trong công việc và đời sống hàng ngày.

NGOẠI NGỮ KHÁNH LINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH