Bài hát 你不知道的事

 

你不知道的事

                                                                                                  作词:王力宏、瑞业
                                                                                                  作曲:王力宏

蝴蝶眨几次眼睛, 才学会飞行。

hú dié zhǎ jǐ cì yǎn jīng,  cái xué huì fēi xíng

夜空洒满了星星,但几颗会落地?

yè kōng sǎ mǎn le xīng xīng, dàn jǐ kē huì luò dì

我飞行, 但你坠落之际

wǒ fēi xíng,  dàn nǐ zhuì luò zhī jì

很靠近, 还听见呼吸

hěn kào jìn, hái tīng jiàn hū xī

对不起, 我却没捉紧你。
duì bù qǐ,  wǒ què méi zhuō jǐn nǐ

你不知道我为什么离开你。

nǐ bù zhī dào wǒ wéi shén me lí kāi nǐ

我坚持不能说放任你哭泣。

wǒ jiān chí bù néng shuō fàng rèn nǐ kū qì

你的泪滴像倾盆大雨, 碎了满地,在心里清晰。
nǐ de lèi dī xiàng qīng pén dà yǔ,  suì le mǎn dì,zài xīn lǐ qīng xī
你不知道我为什么狠下心,

nǐ bù zhī dào wǒ wéi shén me hěn xià xīn

盘旋在你看不见的高空里。多的是你不知道的事。

pán xuán zài nǐ kàn bù jiàn de gāo kōng lǐ,  duō de shì nǐ bù zhī dào de shì

TỪ MỚI

 

蝴蝶          [hú dié]                        : con bướm

眨眼睛      [zhǎ yǎn jīng]              : chớp mắt, nháy  mắt

才              [cái]                            : mới

学会          [xué huì]                     : học được cách

飞行          [fēi xíng]                     : bay, bay trên không trung

夜空          [yè kōng]                    : bầu trời đêm

洒满          [sǎ mǎn]                      : rắc đầy, rơi vãi đầy

星星          [xīng xīng]                   : ngôi sao

颗             [kē]                              : lượng từ của ngôi sao

落地         [luò dì]                         : rơi xuống đất

坠落之际 [zhuì luò zhī jì]             : lúc rụng rơi xuống

靠近          [kào jìn]                      : gần, kế cận, sát bên

呼吸          [hū xī]                         : thở, hô hấp, (n) hơi thở

却            [què ]                           : nhưng, lại

捉紧         [zhuō jǐn ]                    : nắm chặt, giữ chặt

离开         [lí kāi ]                         : rời xa, rời khỏi, xa

坚持         [jiān chí ]                     : kiên trì

放任         [fàng rèn]                    : bỏ mặc, mặc kệ, buông xuôi,

哭泣        [kū qì]                          : khóc sụt sùi, khóc than

泪滴        [lèi dī]                          : giọt nước mắt, giọt lệ

像           [xiàng]                         : giống như

倾盆大雨 [qīng pén dà yǔ]         : mưa như trút nước

碎           [suì]                             : vỡ, nát

满地        [mǎn dì]                      : khắp mặt đất, khắp nơi

清晰       [qīng xī]                       : rõ ràng

狠心        [hěn xīn]                     : nhẫn tâm, đành phải

盘旋       [pán xuán]                   : lượn quanh, quanh quẩn

高空       [gāo kōng]                   : trên cao, trên không

 

Phiên bản tập hát (chỉ có nhạc)

 

Các bạn nghe bài hát này bằng cách click vào các link dưới đây

 

 

 

 

ni-bu-zhidao-de-shi-1 ni-bu-zhidao-de-shi-2