Bài hát 恭喜恭喜

 

每条大街小巷,每个人的嘴里,见面第一句话,就是恭喜恭喜

měi tiáo dà jiē xiǎo xiàng, měi gè rén de zuǐ lǐ, jiàn miàn dì yī jù huà, jiù shì gōng xǐ gōng xǐ

恭喜恭喜恭喜你呀,恭喜恭喜恭喜你

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ yā, gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

冬天已到尽头,真是好的消息,温暖的春风,就要吹醒大地

dōng tiān yǐ dào jìn tóu, zhēn shì hǎo de xiāo xī, wēn nuǎn de chūn fēng, jiù yào chuī xǐng dà dì

恭喜恭喜恭喜你呀,恭喜恭喜恭喜你

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ yā, gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

浩浩冰雪融解,眼看梅花吐蕊,漫漫长夜过去,听到一声鸡啼

hào hào bīng xuě róng jiě, yǎn kàn méi huā tǔ ruǐ, màn màn cháng yè guò qù, tīng dào yī shēng jī tí

恭喜恭喜恭喜你呀,恭喜恭喜恭喜你

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ yā, gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

经过多少困难,历经多少磨练,多少心儿盼望,盼望春的消息

jīng guò duō shǎo kùn nán, lì jīng duō shǎo mó liàn, duō shǎo xīn ér pàn wàng, pàn wàng chūn de xiāo xī

恭喜恭喜恭喜你呀,恭喜恭喜恭喜你

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ yā, gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

Phiên bản tiếng Việt do ca sĩ Khởi My hát

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Mùa xuân sang ta chúc nhau

Bao ước muốn bao hy vọng

Cùng rủ nhau mau bay về

Khắp trên môi người xinh tươi.

Ta chúc nhau những lời chúc lành

Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.

 

Mùa xuân sang ta chúc nhau

Năm mới đến mong bao người

Hạnh phúc ơi xin bay về

Xoá tan bao buồn lo âu.

Ta nhấp cạn chén rượu ấm lòng

Chúc nhau những lời ước hẹn thấm nồng.

 

Mùa xuân sang ta chúc nhau

Cho ước muốn bay cao vời

Cùng nỗi vui luôn bên người

Xoá ưu tư dài đêm đông

Ta hãy cùng chúc mừng Xuân về

Ước mong tết này mỗi nhà phát tài.

 

měi tiáo dà jiē xiǎo xiàng,

měi gè rén de zuǐ lǐ,

jiàn miàn dì yī jù huà,

jiù shì gōng xǐ gōng xǐ

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ yā

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

jīng guò duō shǎo kùn nán

lì jīng duō shǎo mó liàn

duō shǎo xīn ér pàn wàng

pàn wàng chūn de xiāo xī

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ yā

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

Karaoke

 

 Phiên bản thiếu nhi