Bài hát 月亮代表我的心

Hoa Ngữ Khánh giới thiệu một tuyệt phẩm được rất nhiều người yêu thích, đó là bài hát 月亮代表我的心 do Đặng Lệ Quân hát. Cũng xin nói thêm, trong những nữ ca sỹ hát tiếng Hoa, tôi thích nhất là Đặng Lệ Quân, một người con gái có thanh có sắc có tài.

Bài hát này vì quá hay và nổi tiếng nên có rất nhiều ca sỹ cover lại bài hát này sao cho giống Đặng Lệ Quân nhất, trong đó tiêu biểu nhất là Trần Giai.

 

 

月亮代表我的心

你问我爱你有多深, 我爱你有几分

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn

我的情也真,我的爱也真,月亮代表我的心.

wǒ de qíng yě zhēn wǒ de ài yě zhēn yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn

你问我爱你有多深, 我爱你有几分

nǐ wèn wǒ ài  nǐ yǒu duō shēn wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn

我的情不移, 我的爱不变, 月亮代表我的心

wǒ de qíng bù yí wǒ de ài  bù biàn yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn

轻轻的一个吻, 已经打动我的心

qīng qīng de yī gè wěn yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn

深深的一段情, 教我思念到如今

shēn shēn de yī duàn qíng jiào wǒ sī niàn dào rú jīn

 

你问我爱你有多深, 我爱你有几分

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn

你去想一想, 你去看一看, 月亮代表我的心

nǐ qù xiǎng yī xiǎng nǐ qù kàn yī kàn, yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn

 

TỪ MỚI

深    【shēn】         : sâu

真    【zhēn】         : chân thật

月亮【yuèliang】    : mặt trăng

代表【dàibiǎo】      : đại diện

心    【xīn 】           : trái tim

不移【bù yí 】         : không xê dịch

不变【bùbiàn】      : không đổi.

轻轻【qīngqīng】   : nhẹ nhàng

吻    【wěn】          : hôn, nụ hôn

已经【yǐjīng】         : (phó) đã.

打动【dǎdòng】     : làm lay động (nghĩa trong bài).

思念【sīniàn】        : nhớ nhung

如今【rújīn】           : đến nay, đến giờ

 

 

Phiên bản karaoke phiên âm để tập hát

 

 

 

 

Phiên bản tiếng Việt

 

Phiên bản tiếng Hàn 

KARAOKE

 

 

Bản nhạc (phiên bản piano 

yue-liang-dai-biao-wo-de-xin-1

yue-liang-dai-biao-wo-de-xin-2