MÈO VIỆT NAM VÀ THỎ TRUNG QUỐC 越南猫与中国兔
🍁 Trong các nước đồng văn, chỉ có Việt Nam đón tết con Mèo, còn các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đón tết con Thỏ.
🍁 Có nhiều cách giải thích về sự khác biệt này. Phổ biến nhất là năm Quý Mão (癸卯) đọc theo tiếng Hán là [guǐ mǎo], âm [mǎo] của Mão và âm [māo] của Mèo (miêu) gần giống nhau, cho nên người Việt “hiểu nhầm” năm Mão là năm Mèo. Tuy nhiên, cách giải thích này dựa trên cơ sở người Việt chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán.

blank

🍁 Cũng có cách giải thích khác là 12 con giáp là sáng tạo của cư dân Bách Việt, sau này người Hán đón nhận và thay đổi con Mèo thành con Thỏ, sau đó lan tỏa văn hóa này đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Nếu thuyết thứ hai là đúng thì người Việt hãy tự hào vì chúng ta có một nền văn hóa riêng và độc đáo “trước Hán và khác Hán”. Vì vậy, người Việt chúng ta dùng linh vật con Mèo cho năm nay ngoài ý nghĩa vui Tết, còn có ý nghĩa là một sự khẳng định sự độc lập của lớp văn hóa bản địa.