CHINH PHỤC TOCFL B THÀNH CÔNG

NHỮNG HỌC VIÊN ƯU TÚ ĐÃ THI ĐẬU CHỨNG CHỈ TOCFL BAND B  

             Chứng chỉ TOCFL Band B do Đài Loan cấp có trình độ tương với cấp B1, B2 chiếu theo khung quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Mặc dù là chuẩn trung cấp của Đài Loan, nhưng lượng từ mới của nó là 5000 từ (tương đương với lượng từ mới của HSK 6, chuẩn C2 của Trung Quốc).

              Những ai học tiếng Hoa cũng đều mong muốn có được chứng chỉ này, vì nó rất hữu dụng cho những ai muốn sở hữu nó vì mục đích du học, học cao học hoặc có ưu thế cao trong thị trường tuyển dụng nhân lực đầy tính cạnh tranh hiện nay. 

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng những học viên ưu tú sau đây đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B.

1). Bùi Thị Kim Phượng (DNTU – Ngôn ngữ Anh – 13DTA02)

2). Nguyễn Võ Nhã Uyên (DNTU – Ngôn ngữ Anh -15DTA1)

3). Chu Thị Nguyệt Nga (DNTU – Ngôn ngữ Anh-14DTA1)

4). Dương Thúy Hằng (DNU – Đại học Kế toán B khóa 4)

5). Trần Thị Thanh Vân (DNU – Sư phạm Anh C khóa 6)

6). Nguyễn Thị Loan (HCMCUE – Ngôn ngữ tiếng Trung)

7). Trịnh Thị Kim Loan (DNU – Ngôn ngữ Anh A khóa 3)

8). Đặng Thị Bích Loan (DNU – Ngôn ngữ Anh B khóa 4)

9). Lương Xuân Thảo (DNU – Ngôn ngữ Anh C khóa 4)

10). Đinh Thị Minh Thu (DNU – Ngôn ngữ Anh C khóa 4)

11). Nguyễn Thị Phương Thảo (ĐH Công nghiệp Tp HCM)

12). Đinh Đỗ Ngọc Yến (Nhân viên văn phòng)

13). Nguyễn Thị Huệ (Cty Saitex)

14). Đỗ Hải Hà (Cty viễn thông)

15). Trần Thị Diễm Thu (Nhân văn phòng)

16). Hà Minh Đức (Nhân văn phòng)

17). Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngôn ngữ Anh K14 – KHXH&NV)

18). Dương Thanh Hiền (Cty  K Source Viet Nam)

19). Đào Thị Linh (giáo viên)

20). Hín Chủ Và (Cty Golden Farm Co., Ltd)

21). Lý Thế Chính (Sư phạm tiếng Anh C K4 – DNU)

22). Đào Thanh Sang (Ngôn ngữ Anh B K5 – DNU)

23). Phùng Ngọc Trâm (Quản trị Kinh doanh B K4 – DNU)

24). Hồ Ngọc Thu Trâm (Sư phạm Ngữ văn K2 – DNU)

25). Đỗ Vũ Hồng Hạnh (Ngôn ngữ Anh A K6 – DNU)

Chúc mừng học viên Bùi Thị Kim Phượng (sinh viên trường DNTU ngành Ngôn ngữ Anh – 13DTA02) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Chu Thị Nguyệt Nga (sinh viên trường DNTU ngành Ngôn ngữ Anh – 14DTA1) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng 

 

Chúc mừng học viên Nguyễn Võ Nhã Uyên (sinh viên trường DNTU ngành Ngôn ngữ Anh – 15DTA1) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Dương Thúy Hằng (sinh viên lớp ĐH Kế toán B khóa 4 trường DNU ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Trần Thị Thanh Vân (sinh viên lớp Sư phạm Anh C khóa 6 trường DNU ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Nguyễn Thị Loan (sinh viên lớp Ngôn ngữ tiếng Trung trường HCMCUE ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Trịnh Thị Kim Loan (sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh A khóa 3 trường DNU ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Đặng Thị Bích Loan (sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh B khóa 4 trường DNU ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Đinh Thị Minh ThuLương Xuân Thảo (đều là sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh C khóa 4 trường DNU ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Đinh Đỗ Ngọc Yến (nhân viên văn phòng ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Nguyễn Thị Huệ (nhân viên văn phòng ) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Hín Chủ VàTrần Thị Diễm Thu đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Hà Minh Đức (nhân viên văn phòng) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Nguyễn Thị Kim Ngọc (Ngôn ngữ Anh K14 – KHXH&NV) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Dương Thanh Hiền (Cty  K-Source Viet Nam) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Đào Thanh Sang (Ngôn ngữ Anh B K5 – DNU) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Phùng Ngọc Trâm (Quản trị Kinh doanh B K4 – DNU) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng

 

Ngoại Ngữ Khánh Linh chúc mừng học viên Hồ Ngọc Thu Trâm (Sư phạm Ngữ văn K2 – DNU) đã thi đậu chứng chỉ TOCFL B do Đài Loan tổ chức thi và cấp phát văn bằng