Khẩu Ngữ

Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG TỪ 戴绿帽子

Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG TỪ 戴绿帽子

Hôm nay chúng ta học một từ lóng không vui tí nào, đó là 戴绿帽子[dài lǜ mào zi] – CẮM SỪNG.

Mỗi ngày một câu : 不瞒你说

Mỗi ngày một câu : 不瞒你说

不瞒你说(bù mán nǐ shuō): tell you the truth, chẳng giấu gì anh 用法说明:  “不瞒你说”用于句子的开头,用来向亲近或信任的人表达自己的诚意,表示下面要说的话是真的,而且往往是说话者不太愿意告诉别人的真相。类似的说法还有“说实话”。 “不瞒你说(Bù mán nǐ shuō)” is used

Ý nghĩa và cách dùng của 说句公道话

Ý nghĩa và cách dùng của 说句公道话

  GIẢI THÍCH:  公道  nghĩa là “công bằng”, “không thiên vị”.  说句公道话: nói một cách công bằng, nhận xét một

Ý nghĩa và cách dùng của 哪壶不开提哪壶

Ý nghĩa và cách dùng của 哪壶不开提哪壶

  哪壶不开提哪壶 [nǎ hú bù kāi tí nǎ hú] 用法说明 : 这句俗语源自一个小故事,茶馆里的伙计提了水还没有开的壶给人泡茶,让人喝凉水。因为“提”有“说起”的意思,所以“哪壶不开提哪壶”引申义为说起不该说的事情,或者是说了对方不愿意提起的事情。 Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ

Chat Qua Zalo
Chat Qua Facebook
0976523255

Hit Counter provided by shuttle service from lax