Tư Liệu Học Tập

TỤC NGỮ  江山易改本性难移

TỤC NGỮ 江山易改本性难移

Câu tục ngữ 江山易改, 本性难移 (Hán Việt: Giang sơn dị cải bản tính nan di: Giang sơn dễ đổi, bản

Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG TỪ 戴绿帽子

Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG TỪ 戴绿帽子

Hôm nay chúng ta học một từ lóng không vui tí nào, đó là 戴绿帽子[dài lǜ mào zi] – CẮM SỪNG.

可以在里边拍照吗

可以在里边拍照吗

A: 这里是历史博物馆,咱们进去看一看吧。 B:好啊。 A:可以在里边拍照吗? B:不行,放闪光会毁损展品。   A: This is history museum. Let’s go in to have a look. B: Alright.

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 听说你二哥抱儿子了

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 听说你二哥抱儿子了

A: 听说你二哥抱儿子了。 B: 对,这几天他高兴得不得了。 A: 看样子你也很高兴。. B: 那是当然啊。  A: I heard that your second elder brother had a son. B:

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 你说到哪儿去了

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 你说到哪儿去了

A: 这都多亏了你的帮助。 B: 哪里哪里,主要还是靠你自己的努力。 A: 不管怎么说,我给你添很多麻烦。 B: 你说到哪儿去了?朋友嘛,互助是应该的。 A: Thanks to your help. B: Not at all. You mainly depend

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 请您把您的护照给我看一下

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 请您把您的护照给我看一下

A: 我要参加八月二十五日去杭州的旅游团。 B: 请您把您的护照给我看一下。 A: 给你。 B: 这儿有合同,请您看看。 A: I’d like to join the tour group to Hangzhou on August

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 各种牌子都有

KHẨU NGỮ HÀNG NGÀY 各种牌子都有

A: 您好,您喝点儿什么? B: 你们这儿有什么牌子的啤酒? A: 各种牌子都有。这是酒单,请您看一下。 B: 我要一瓶青岛啤酒,再要一些爆米花。 A: Hello. What would you like for a drink? B: What brands

Khẩu ngữ hàng ngày 工作找着了吗

Khẩu ngữ hàng ngày 工作找着了吗

A: 工作找着了吗? B: 我在电脑公司找到了一份工作。 A: 那真不错!恭喜,恭喜!现在工作很难找。 B: 是啊,我找了好久才找到。 A: Have you got a job? B: I found a job at

THÀNH NGỮ 安居乐业 VÀ CÁCH DÙNG

THÀNH NGỮ 安居乐业 VÀ CÁCH DÙNG

HỌC THÀNH NGỮ 安居乐业: AN CƯ LẠC NGHIỆP Ý NGHĨA: 安定地居 [ān jū lè yè]: Live and work in peace and

THÀNH NGỮ 爱不释手 VÀ CÁCH SỬ DỤNG

THÀNH NGỮ 爱不释手 VÀ CÁCH SỬ DỤNG

  爱不释手: YÊU MÃI KHÔNG RỜI 🍁 Ý NGHĨA: 太喜爱了,不能放下。释:放开,放下。Enjoy something too much to let it go. to love something too

Page 1 of 512345
Chat Qua Zalo
Chat Qua Facebook
0976523255

Hit Counter provided by shuttle service from lax