HÌNH ẢNH HỌC VIÊN ĐI THI CHỨNG CHỈ HSK

★ Dưới đây là một vài hình ảnh học viên Hoa ngữ Khánh Linh tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ Quốc tế (HSK) do Trung Quốc tổ chức tại hội đồng thi ĐHSP Tp.HCM vào tháng 5 và tháng 12 hàng năm. 

a1Chụp lưu niệm trước khi lên xe đưa rước đến hội đồng thi

1Chụp lưu niệm trước khu hiệu bộ của Hội đồng thi HSK (ĐHSP Tp. HCM)

2-copyNhóm học viên HSK 4 (Ong Mật 407) chụp lưu niệm trước khi vào phòng thi

3Nhóm học viên HSK 4 (Ong Mật 408) chụp lưu niệm trước khi vào phòng thi

a2Nhóm học viên thi HSK 4 (Nhóm Ong Mật 401) chụp ảnh lưu niệm

a4Chụp lưu niệm trước khu hiệu bộ của Hội đồng thi HSK (ĐHSP Tp. HCM)

a5Chụp lưu niệm trước khu hiệu bộ của Hội đồng thi HSK (ĐHSP Tp. HCM)

a6Chụp lưu niệm với học viên HSK 4 thi ngày 6/12/2015

a7 160521-1sChụp lưu niệm với học viên HSK 4 thi ngày 21/5/2016

a8 160521-2sChụp lưu niệm với học viên thi HSK 5 ngày 21/5/201615Chụp lưu niệm với học viên thi HSK 5 ngày 4/12/2016

b HSPTMột số học viên đang là học sinh Trường PTTH Trấn Biên và Lê Hồng Phong đi chinh phục HSK 4 ngày 21/5/2016 b NNA A K3 (2)Sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh A K3 dự thi HSK 4 ngày 6/12/2015 

b NNA A K3Sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh A K3 dự thi HSK 4 ngày 6/12/2015

b NNA A K03 HSK 5Sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh A K3 dự thi HSK 5 ngày 21/5/2016

b NNA B K3Sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh B K3 dự thi HSK 4 ngày 6/12/2015

b NNA B K03 HSK 5Sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh B K3 dự thi HSK 5 ngày 21/5/2016

b NNA C K3Sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh C K3 dự thi HSK 4 ngày 6/12/2015

b NV K2 (2)Sinh viên lớp ĐH Ngữ văn K2 dự thi HSK 4 ngày 6/12/2015

5Sinh viên lớp Ngôn Ngữ Anh B khóa 4 dự thi HSK 4 ngày 4/12/2016

7Sinh viên lớp Ngôn Ngữ Anh C khóa 4 dự thi HSK 4 ngày 4/12/2016

6Sinh viên lớp Sư phạm Anh A khóa 4 dự thi HSK 4 ngày 4/12/2016

b NV K38Sinh viên lớp Ngữ văn K38 dự thi HSK tháng 12/2015

b SP Anh B K3Sinh viên lớp Sư phạm Anh B K3 dự thi HSK ngày 6/12/2015

b SP Anh K38Sinh viên lớp Sư phạm Anh K38 dự thi HSK ngày 6/12/2015

b TATM A K38Sinh viên lớp Tiếng Anh thương mại A K38 dự thi HSK tháng 12/2015

b TATM B K37Sinh viên lớp Tiếng Anh thương mại B K37 dự thi HSK tháng 12/2014

b Vo VeSinh viên lớp Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Công nghệ ĐN dự thi HSK 4 tháng 12/2015 

4Sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 15 (DNTU) dự thi HSK 3 tháng 12/2016

c HSK 5Những học viên thi HSK 5 tháng 5/2015

11Sinh viên lớp Tiếng Anh thương mại A K40 chụp hình lưu niệm trước giờ thi

13

dTranh thủ chụp lưu niệm trước khi vào phòng thi

d Huyen NNA A K3Tranh thủ chụp lưu niệm trước khi vào phòng thi

 

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D11

D12

D13

D14

D15

D16 D17

D18