Tháng 05/2017, học viên Ngoại Ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Trong ngày 20/5/2017, những học viên của Ngoại Ngữ Khánh Linh đã tề tựu tại trường ĐHSP Tp. HCM để tham gia kỳ thi HSK trung cấp và cao cấp (HSK 4 và HSK 5). Thành phần học viên đi thi lần này phần lớn là sinh viên SP Anh và Ngôn Ngữ Anh khóa 4, khóa 5 .

Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại những kỉ niệm của kì thi này của những học viên Ngoại Ngữ Khánh Linh

2017 A (2)Học viên thi HSK 4 của ba nhóm Ong Mật 409, Ong Mật 410 và Ong Mật 411 chụp ảnh lưu niệm trước Khu hiệu bộ trường ĐHSP Tp. HCM

2017 A (3)

Học viên nhóm Ong Mật 410 thi HSK 4 ngày 20/5/2017

2017 A (4)Học viên nhóm Ong Mật 411 thi HSK 4 ngày 20/5/2017

2017 A (5)Học viên nhóm Ong Mật 409 (toàn bộ là sinh viên lớp Ngữ văn K5)  thi HSK 4 ngày 20/5/2017

2017 A (6)Học viên nhóm Ong Mật 503 thi HSK 5 ngày 20/5/2017

2017 A (7)

2017 A (8)

2017 A (9)

2017 A (10)

2017 A (11)

2017 A (12)

2017 A (13)

IMG_0283

IMG_0285

2017 A (14)

2017 A (15)

2017 A (16)

2017 A (17)

2017 A (18)

2017 A (19)

2017 A (20)

2017 A (21)

2017 A (22)

2017 A (23)

2017 A (24)

2017 A (26)

2017 A (27)

2017 A (28)

2017 A (29)

2017 A (30)

2017 A (31)

2017 A (32)

2017 A (33)

2017 A (34)

2017 A (35)

2017 A (36)

2017 A (37)

2017 A (38)

2017 A (39)

2017 A (40)

2017 A (41)

2017 A (42)

2017 A (45)

2017 A (46)

2017 A (47)

2017 A (48)

2017 A (49)

2017 A (50)

2017 A (51)

2017 A (52)

2017 A (53)

2017 A (54)

2017 A (55)

2017 A (56)

2017 A (57)

2017 A (58)

2017 A (59)

2017 A (61)

2017 A (62)

2017 A (63)

2017 A (64)

2017 A (65)

2017 A (66)

2017 A (67)

2017 A (75)

2017 A (76)

2017 A (79)

2017 A (80)

2017 A (82)

2017 A (83)

2017 A (85)