Tháng 12/2014, học viên Hoa Ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Tháng 12/2014, một số học viên của Hoa Ngữ Khánh Linh phần lớn là sinh viên ĐH Sư phạm Anh khóa 1 (DNU), Tiếng Anh Thương mại B khóa 37, ĐH Ngữ Văn khóa 2, nhân viên văn phòng một số công ty Đài Loan, văn phòng luật sư, cơ quan nhà nước … đã tham dự kì thi HSK 3 và HSK 4 tổ chức tại Hội đồng thi ĐHSP Tp. HCM ngày 7/12/2014.

Dưới đây là một vài hình ảnh lưu niệm lần đi thi này.

2014b-chon-dang-1Thầy trò cùng chụp ảnh lưu niệm ở Khu hiệu bộ Trường ĐHSP Tp HCM – hội đồng thi HSK tại Tp. HCM

2014b-chon-dang-2Học viên của Hoa Ngữ Khánh Linh tham dự kì thi lần này chủ yếu là nhóm sinh viên ĐH Sư phạm Anh khóa 1 (DNU), Tiếng Anh Thương mại B khóa 37 (DNU), ĐH Ngữ Văn khóa 2 (DNU), nhân viên văn phòng một số công ty Đài Loan, văn phòng luật sư, cơ quan nhà nước …

2014b-chon-dang-3Một số sinh viên ĐHSP Anh khóa 1 chụp ảnh lưu niệm (Học viên lớp Ong Mật 401)

2014b-chon-dang-4Một số sinh viên ĐHSP Anh khóa 1 chụp ảnh lưu niệm (Học viên lớp Ong Mật 401)

2014b-chon-dang-5Một số sinh viên ĐHSP Ngữ văn khóa 2 và học viên nhóm Ong Thợ chụp ảnh lưu niệm 

2014b-chon-dang-6Một số sinh viên ngành Tiếng Anh Thương mại B khóa 37 chụp ảnh lưu niệm 

2014b-chon-dang-7Một số sinh viên ngành Tiếng Anh Thương mại B khóa 37 chụp ảnh lưu niệm 

2014b-chon-dang-8Một số học viên hiên đang công tác tại các cty nước ngoài tham dự kì thi HSK 

2014b-chon-dang-9

 

2014b-chon-dang-10Đôi bạn vốn là phiên dịch viên và giáo viên tiếng Nhật, cùng chung sở thích chinh phục một ngoại ngữ mới

2014b-chon-dang-11Đôi bạn học tập Kim Ngân – Tường Vi

2014b-chon-dang-12

 

2014b-chon-dang-13Nhóm Nhị Vị Cô Nương

2014b-chon-dang-14

 

2014b-chon-dang-15