Tháng 12/2016, học viên Hoa Ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Trong ngày 4/12/2016, những học viên của Hoa Ngữ Khánh Linh đã tề tựu tại trường ĐHSP Tp. HCM để tham gia kỳ thi HSK trung cấp và cao cấp (HSK 3, HSK 4 và HSK 5). Thành phần học viên đi thi lần này phần lớn là sinh viên SP Anh và Ngôn Ngữ Anh khóa 4, khóa 5 và Tiếng Anh Thương mại khóa 40.

Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại những kỉ niệm của kì thi này của những học viên Hoa Ngữ Khánh Linh

1Học viên thi HSK 4 của hai nhóm Ong Mật 407 và Ong Mật 408 chụp ảnh lưu niệm trước Khu hiệu bộ trường ĐHSP Tp. HCM

2-copyHọc viên thi HSK 4 của nhóm Ong Mật 407 chụp ảnh lưu niệm

3Học viên thi HSK 4 của nhóm Ong Mật 408 chụp ảnh lưu niệm

4Nhóm sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh khóa 15 của DNTU chụp ảnh lưu niệm

7Nhóm sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh C khóa 4 chụp ảnh lưu niệm

8Nhóm sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh B khóa 3 chụp ảnh lưu niệm

9Nhóm sinh viên lớp Sư phạm Anh khóa 40 chụp ảnh lưu niệm

10

11Nhóm sinh viên lớp Tiếng Anh Thương Mại khóa 40 chụp ảnh lưu niệm

12

13

14

15Nhóm học viên dự thi HSK 5 chụp ảnh lưu niệm sau khi đã hoàn thành bài thi

16Nhóm học viên dự thi HSK 5 đang diễn sâu so deep17

18

19

2016-b-84

2016b-chon-8

2016b-chon-9

2016b-chon-10

2016b-chon-11

2016b-chon-12

2016b-chon-14

2016b-chon-15 2016b-chon-16

2016b-chon-17

2016b-chon-18

 

2016b-chon-20

2016b-chon-21

2016b-chon-22

2016b-chon-23

2016b-chon-24

2016b-chon-26

2016b-chon-27

2016b-chon-28

2016b-chon-29

2016b-chon-30

2016b-chon-31

 

2016b-chon-33

2016b-chon-34

2016b-chon-35

2016b-chon-36

2016b-chon-37

2016b-chon-38

2016b-chon-39