Tháng 12/2017, học viên Ngoại ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Trong ngày 3/12/2017, những học viên của Ngoại Ngữ Khánh Linh đã tề tựu tại trường ĐHSP Tp. HCM để tham gia kỳ thi HSK trung cấp và cao cấp (HSK 4 và HSK 5, HSK 6). Thành phần học viên đi thi lần này phần lớn là sinh viên SP Anh và Ngôn Ngữ Anh khóa 4, khóa 5, khóa 6 .

Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại những kỉ niệm của kì thi này của những học viên Ngoại Ngữ Khánh Linh

Học viên Ngoại ngữ Khánh Linh thi HSK 4 sáng ngày ngày 3/12/2017, chụp lưu niệm tại khu hiệu bộ ĐH Sư phạm Tp. HCM

Học viên Ngoại ngữ Khánh Linh thi HSK 4 sáng ngày ngày 3/12/2017, là học viên của 3 lớp Ong Mật 412, Ong Mật 414 và Ong Mật 415

Nhóm luyện thi HSK 4 (Nhóm Ong Mật 412) chụp hình lưu niệm

Nhóm luyện thi HSK 4 (Nhóm Ong Mật 414) chụp hình lưu niệm

Nhóm luyện thi HSK 4 (Nhóm Ong Mật 415) chụp hình lưu niệm

Nhóm luyện thi HSK 4 (Nhóm Ong Mật 415) chụp hình lưu niệm

Nhóm sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh A khóa 5 chụp hình lưu niệm

Nhóm sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh B khóa 5 chụp hình lưu niệm

Nhóm học viên thi HSK 5 chụp hình lưu niệm chiều ngày 3/12/2017