Tháng 12/2019, học viên Ngoại ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Ngày 1/12/2019 các học viên ba lớp luyện thi HSK 4 của Ngoại ngữ Khánh Linh là H424, H425 và H426 đã tham gia kì thi HSK do Hanban tổ chức tại hội đồng thi ĐH Sư phạm Tp. HCM. Dưới đây là một số hình ảnh của học viên trong kì thi tháng 12/2019.