Tháng 4/2018, học viên Ngoại ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Sáng ngày 22/4/2018 học viên hai lớp Ong Mật 416 và Ong Mật 417 đã đến Hội đồng thi tại ĐHSP Tp. HCM để tham dự kì thi HSK 4 do Hanban tổ chức vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12 hàng năm.

Dưới đây là một số hình ảnh lưu niệm của kì thi tháng 4/2018

Học viên lớp Ong Mật 416 và Ong Mật 417 chụp ảnh lưu niệm tại Hội đồng thi HSK

Học viên lớp Ong Mật 416 và Ong Mật 417 chụp ảnh lưu niệm tại Hội đồng thi HSK

Học viên lớp Ong Mật 416 chụp ảnh lưu niệm 

Học viên lớp Ong Mật 417 chụp ảnh lưu niệm

Ba học sinh trường cấp 3 Trấn Biên dự thi HSK 4 

Ba học sinh trường cấp 3 Trấn Biên dự thi HSK 4