Tháng 4/2019, học viên Ngoại ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Ngày 7/4/2019 một số học viên lớp H421 và H422 của Ngoại Ngữ Khánh Linh dự thi kì thi HSK do Hanban tổ chức tại ĐH Sư phạm Tp. HCM. Sau đây là một số hình ảnh của học viên trong kì thi tháng 4/2019.