Tháng 5/2016, học viên Hoa Ngữ Khánh Linh đi thi HSK

Dưới đây là một số hình ảnh học viên Hoa Ngữ Khánh Linh đi thi chứng chỉ HSK tại Hội đồng thi ĐHSP Tp. HCM ngày 21/5/2016. 

 

2016a-1Thành phần học viên lần này phần lớn là sinh viên Ngôn Ngữ Anh khóa 3 và khóa 4, Sư phạm Anh khóa 3

2016a-2Học viên HSK 5 (Nhóm Ong Mật 501) chụp ảnh lưu niệm trước khi vào phòng thi. Học viên thi HSK 5 lần này phần lớn là sinh viên Ngôn ngữ Anh khóa 3 trường ĐH Đồng Nai

2016a-3Một nhóm học viên lớp Ngôn ngữ Anh B K3 (nhóm Ong Mật 406) dự thi HSK 4 ngày 21/5/2016

2016a-7Nhóm học viên lớp Sư phạm Anh B K3 (nhóm Ong Mật 406) dự thi HSK 4 ngày 21/5/2016

2016a-5-nna-a-k03-hsk-5Nhóm học viên lớp Ngôn ngữ Anh A K3 (nhóm Ong Mật 501) dự thi HSK 5 ngày 21/5/2016

2016a-6-nna-b-k03-hsk-5Nhóm học viên lớp Ngôn ngữ Anh B K3 (nhóm Ong Mật 501) dự thi HSK 5 ngày 21/5/2016


2016a-8Nhóm học sinh cấp 3 trường Trấn Biên và Lê Hồng Phong (nhóm Ong Mật406) dự thi HSK 4 ngày 21/5/2016

2016a-9

2016a-10

2016a-11

2016a-12

2016a-13

2016a-14

2016a-15