THÀNH NGỮ 笨鸟先飞 VÀ CÁCH SỬ DỤNG
 
THÀNH NGỮ 笨鸟先飞 
 
(bèn: dumb or clumsy) (niǎo: bird) (xiān: first or earlier) (fēi: to fly), 笨鸟先飞 [bèn niǎo xiān fēi] means that dumb birds have to start flying early, it generally means that people with less ability have to try harder.
 
NHỮNG VÍ DỤ:
 
1). 她知道自己要笨鸟先飞, 什么都要努力去争取。[tā zhī dào zì jǐ yào bèn niǎo xiān fēi, shén me dōu yào nǔ lì qù zhēng qǔ]. He knows he must make up for his lack of ability with effort, he has to strive to earn everything.
 
2). 优秀的球员太多了,我必须得笨鸟先飞。[yōu xiù de qiú yuán tài duō le, wǒ bì xū děi bèn niǎo xiān fēi]. There are too many great players, I need to make up for my lack of ability by working the hardest.
 
3). 以你的经验来说,笨鸟先飞型的人是不是有好处?[yǐ nǐ de jīng yàn lái shuō, bèn niǎo xiān fēi xíng de rén shì bú shì yǒu hǎo chù] . From your experience, do you think underdog who have to work extra hard are actually at an advantage ?
 
4). 我要用笨鸟先飞的精神。[wǒ yào yòng bèn niǎo xiān fēi de jīng shén] . I need to use the spirit of making up for lack of ability through effort.
 
CHÚ THÍCH ẢNH MINH HỌA 
 
🍁 笨鸟先飞早入林, 笨人勤学早成材
 
🍁Tạm dịch: CHIM NGỐC TẬP BAY TỪ SỚM SẼ SỚM BAY VÀO RỪNG XANH, NGƯỜI NGỐC NẾU CHĂM HỌC SẼ SỚM THÀNH NGƯỜI HỮU DỤNG.
 
🍁 Câu này khuyên chúng ta nên khiêm tốn và chăm học. Con chim non tự cảm thấy mình non nớt nên khi tập bay hãy dậy sớm hơn con chim khác để tập bay trước, tập bay nhiều hơn sẽ sớm biết bay và bay về chốn rừng xanh.
 
🍁Người nào tự cảm thấy mình không tài giỏi bằng người khác thì hãy chăm chỉ học hành cũng sớm có ngày trở thành người có ích. Chú ý chữ “thành tài” có hai chữ Hán khác nhau là 成才 và 成材. Chữ trong vế đối này là 成材 hàm ý là trở thành “vật có giá trị”, “người có năng lực”, “người có ích”