VINH DANH HỌC VIÊN XUẤT SẮC

★ Bài thi HSK có điểm tuyệt đối là 300 điểm. Những học viên được Ngoại Ngữ Khánh Linh vinh danh phải thi HSK đạt 291 điểm trở lên (làm đúng 97% bài thi trở lên ). 

★ Ngoại Ngữ Khánh Linh rất tự hào và trân trọng vinh danh 21 học viên xuất sắc sau đây.

HSK LEVEL 3

1).Học viên Đào Thị Linh – đã đạt số điểm tuyệt đối là 300/300, dự thi ngày 16/5/2015, làm đúng 100% bài thi.

101-300 Dao Thi Linh b

2). Học viên Trần Yến Nhi – học sinh lớp 11 A6 Trường PTTH Trấn Biên, đã đạt số điểm tuyệt đối300/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 100% bài thi.

102-300 Tran Yen Nhi a - 500

102-300 Tran Yen Nhi b

3). Học viên Nguyễn Hạ Thúy Quỳnh – sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh A khóa 38  trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm tuyệt đối là 300/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 100% bài thi.

 

103-300 Nguyen Ha Thuy Quynh

103-300 Nguyen Ha Thuy Quynh b

4). Học viên Thòng Thủ Kiú – sinh viên lớp Quản trị kinh doanh 12CQT1 trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, đã đạt số điểm tuyệt đối là 300/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 100% bài thi.

104-300 Thong Thu Kiu

104-300 Thong Thu Kiu b

5).Học viên Trần Cứ – sinh viên Ngôn ngữ Anh (14DTA1LT2) trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, đã đạt số điểm là 299/300, dự thi ngày 11/5/2014, làm đúng 99% bài thi.

201-299 Tran Cu

201-299 Tran Cu b

6). Học viên Nguyễn Thị Diễm Ngọc – sinh viên lớp Tiếng Anh Thương mại B K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 298/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 99% bài thi.

301-298 Diem Ngoc

301-298 Diem Ngoc b

7). Học viên Huỳnh Thị Mộng Xuân – sinh viên lớp Sư phạm Ngữ văn K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 298/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 99% bài thi.

302-298 Mong Xuan302-298 Mong Xuan b

8). Học viên Phạm Minh Cường – sinh viên lớp Tiếng Anh Thương mại A K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 298/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 99% bài thi.

303-298 Minh Cuong303-298 Minh Cuong b

9). Học viên Nguyễn Ngọc Nguyên Hà, công tác tại Daewon Chemical Vina, đã đạt số điểm là 298/300, dự thi ngày 11/5/2014, làm đúng 99% bài thi

304-298 Nguyen Ha

304-298 Nguyen Ha b

10). Học viên Lê Thị Ái Hiền – sinh viên lớp Tiếng Anh Thương mại B K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 296/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 98% bài thi.

501-296 Ai Hien

501-296 Ai Hien b

11). Học viên Hà Thị Hồng Niên – sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh A K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 296/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 98% bài thi. 502-296 Hong Nien

502-296 Hong Nien b

12). Học viên Nguyễn Thị Xuân Phương – sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh A K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 296/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 98% bài thi.

503-296 Xuan Phuong503-296 Xuan Phuong b

13). Học viên Nguyễn Thị Kim Ngọc – sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh A K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 296/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 98% bài thi.

504-296 Kim Ngoc

504-296 Kim Ngoc b

14). Học viên Nguyễn Võ Nhã Uyên – sinh viên Ngôn ngữ Anh 15DTA1 trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, đã đạt số điểm là 296/300, dự thi ngày 4/12/2016, làm đúng 98% bài thi.

296-nha-uyen

296-nha-uyen

15). Học viên Phùng Thị Minh Thủy – sinh viên lớp Tiếng Anh Thương mại A K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 295/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 98% bài thi.

601-295 MinhThuy

601-295 MinhThuy b

16). Học viên Trần Thị Thúy Vi – sinh viên Ngôn ngữ Anh 15DTA1 trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, đã đạt số điểm là 294/300, dự thi ngày 4/12/2016, làm đúng 98% bài thi.

294-thuy-vi

294-thuy-vi

17). Học viên Phạm Thị Tú Anh – sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh B K40 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 293/300, dự thi ngày 4/12/2016, làm đúng 98% bài thi.293-tu-anh

293-tu-anh

18). Học viên Nguyễn Thị Kim Ngọc – sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh K14 trường ĐH KHXH – NV Tp. HCM, đã đạt số điểm là 293/300, dự thi ngày 3/12/2017, làm đúng 98% bài thi.

19). Học viên Lê Quốc Dũng – sinh viên lớp Tiếng Anh Thương mại A K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 291/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 97% bài thi.

1001-291 Quoc Dung

1001-291 Quoc Dung b

20). Học viên Nguyễn Thị Ngọc Diễm – sinh viên lớp Sư phạm Ngữ văn K38 trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 291/300, dự thi ngày 6/12/2015, làm đúng 97% bài thi.

1002-291 Ngoc Diem

1002-291 Ngoc Diem b

HSK LEVEL 4

Học viên Nguyễn Thị Thu Hà – sinh viên ĐHSP tiếng Anh A (khóa 1) trường ĐH Đồng Nai, đã đạt số điểm là 298/300, dự thi ngày 7/12/2014, làm đúng 99% bài thi.

301-298 Thu Ha a

301-298 Thu Ha B

Học viên Nguyễn Thị Kim Ngọc – sinh viên Ngôn ngữ Anh (khóa 14) trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM, đã đạt số điểm là 298/300, dự thi ngày 22/4/2018, làm đúng 99% bài thi.