Đề thi đại học môn tiếng Hoa khối D4

 

De thi khoi D4 web

Dưới đây là những đề thi tuyển sinh đại học khối D4 môn tiếng Hoa do Hoa Ngữ Khánh Linh sưu tầm từ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chúc các thi sinh đạt kết quả như ý trong các kỳ thi tuyển sinh !

 

Đề thi ĐH năm 2002 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/cim7ytajhnfwewk/2002.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2003 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/z193veea9efarb4/2003.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2004 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/lic1k5hd6j24m7d/2004.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2005 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/t994fz2os18x902/2005.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2006 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/ykenjz0e5vyize1/2006.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2007 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/7suuuup9sxc5ux1/2007_M638.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2008 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/3zrvui92dedrd6v/2008_M298.pdf

http://www.mediafire.com/view/818xs6ogcj8l1u4/2008_M357.pdf

http://www.mediafire.com/view/hag86eb89bk8gx6/2008_M413.pdf

http://www.mediafire.com/view/hqi44h4pappgoct/2008_M602.pdf

http://www.mediafire.com/view/1t9zv2r3021o79r/2008_M864.pdf

http://www.mediafire.com/view/ea3x7v2obz155z0/2008_M971.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2009 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/de597adukead8ra/2009_M590.pdf

http://www.mediafire.com/view/gcir2ugc73ssrcs/2009_M472.pdf

http://www.mediafire.com/view/rbzfyjgo8pb0vg4/2009_M415.pdf

http://www.mediafire.com/view/cb63e41jwct7eac/2009_M386.pdf

http://www.mediafire.com/view/e9teb30tdgr8i11/2009_M274.pdf

http://www.mediafire.com/view/zmvst153owk9576/2009_M273.pdf

http://www.mediafire.com/view/ytlsv1sdfs4fq6q/2009__M137.pdf

http://www.mediafire.com/view/5lelyga2v3ogrw4/2009_M429.pdf

http://www.mediafire.com/view/080hhp5d78u6abt/2009_M537.pdf

http://www.mediafire.com/view/7d37bf6858ov7p3/2009_M639.pdf

http://www.mediafire.com/view/4tat13edc9r6ia2/2009_M718.pdf

http://www.mediafire.com/view/x96hzqedomdzlmv/2009_M725.pdf

http://www.mediafire.com/view/hkj2w56qsgmmyia/2009_M793.pdf

http://www.mediafire.com/view/6bupq56sjd0e757/2009_M824.pdf

http://www.mediafire.com/view/74fh8dz963m4tgx/2009_M852.pdf

http://www.mediafire.com/view/ao3faepzhrus2s1/2009_M978.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2010 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/ujm27stxmzjj79t/2010_M352.pdf

http://www.mediafire.com/view/ile6k1kzllt26z1/2010_M473.pdf

http://www.mediafire.com/view/20doa2m3r1qdk49/2010_M516.pdf

http://www.mediafire.com/view/jf1rc0nwi5r72ch/2010_M697.pdf

http://www.mediafire.com/view/gj370r2aogde1no/2010_M724.pdf

http://www.mediafire.com/view/9cdco2sunc8cflc/2010_M826.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2011 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/e8ly7blj11j2wqu/2011_M182.pdf

http://www.mediafire.com/view/t8odvid23eb9m2r/2011_M246.pdf

http://www.mediafire.com/view/obo332mgugp9boz/2011_M362.pdf

http://www.mediafire.com/view/hsb9f66qvfi3d2w/2011_M417.pdf

http://www.mediafire.com/view/3wfjrovs6r597f0/2011_M579.pdf

http://www.mediafire.com/view/1q4lcudqcq0ib34/2011_M913.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2012 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/h5q20k1zac93aj7/2012-M138.pdf

http://www.mediafire.com/view/euz9ypa8b98wh9s/2012-M362.pdf

http://www.mediafire.com/view/vcv2hex8i3mzs9r/2012-M528.pdf

http://www.mediafire.com/view/3cf2h1bt81vf125/2012-M695.pdf

http://www.mediafire.com/view/vtztlbibma3y3v0/2012-M753.pdf

http://www.mediafire.com/view/tp9irakwnguyryc/2012-M864.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2013 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/f417knu29x6t802/2013-M197.pdf

http://www.mediafire.com/view/co56ghk24xwp4tn/2013-M425.pdf

http://www.mediafire.com/view/a31285g39ucn4vm/2013-M538.pdf

http://www.mediafire.com/view/edsofwpjghqphiy/2013-M724.pdf

http://www.mediafire.com/view/fr9dfpve6701t8q/2013-M846.pdf

http://www.mediafire.com/view/kkivw7yi92drv5f/2013-M963.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2014 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/fa2ylbmdbq0w2nn/2014-M295.pdf

http://www.mediafire.com/view/0enmk7mchnnl38u/2014-M496.pdf

http://www.mediafire.com/view/kasme4v4jr6vv2v/2014-M571.pdf

http://www.mediafire.com/view/p9576mo3m4c30d4/2014-M629.pdf

http://www.mediafire.com/view/remhnsnq4rn1ue0/2014-M846.pdf

http://www.mediafire.com/view/3vo3u83p46sxvt6/2014-M925.pdf

 

Đề thi ĐH năm 2015 (môn tiếng Hoa)

http://www.mediafire.com/view/79h9bo2fvo84rdf/2015_-_de_mau.pdf