TỪ MỚI VỀ MÀU SẮC TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC

 

 

 

STT TIẾNG TRUNG TIẾNG VIỆT PHIÊN ÂM
1  颜色  Màu sắc  yánsè
2  红色  Màu đỏ  hóngsè
3  黄色  Màu vàng  huángsè
4  蓝色  Màu xanh lam  lán sè
5  白色  Màu trắng  báisè
6  黑色  Màu đen  hēisè
7  橙色  Màu cam  chéngsè
8  绿色  Màu xanh lá  lǜsè
9  紫色  Màu tím  zǐsè
10  灰色  Màu ghi, màu xám  huīsè
11  粉红色  Màu hồng phấn  fěnhóngsè
12  粉蓝色  Màu xanh lợt  fěn lán sè
13  咖啡色  Màu café  kāfēisè
14  红褐色  Màu đỏ đậm  hóng hésè
15  金色  Màu vàng (gold)  jīnsè
16  褐紫红色  Màu đỏ bóoc đô  hè zǐ hóngsè
17  灰棕色  Màu tro  huī zōngsè
18  浅蓝色  Màu xanh lam nhạt  qiǎn lán sè
19  深蓝色  Màu xanh lam đậm  shēnlán sè
20  浅绿色  Màu xanh lá nhạt  qiǎn lǜsè
21  深绿色  Màu xanh lá đậm  shēn lǜsè
22  深紫色  Màu tím đậm  shēn zǐsè
23  浅紫色  Màu tím nhạt  qiǎn zǐsè
24  碧色  Màu xanh ngọc  bì sè
25  彩色  Màu sắc  cǎi sè
26  苍色  Màu xanh biếc  cāng sè
27  沧色  Màu xanh ngắt  cāng sè
28  赤色  Màu đỏ son  chìsè
29  翠色  Màu xanh biếc  cuì sè
30  丹色  Màu đỏ  dān sè
31  栗色  Màu hạt dẻ  lìsè
32  褐色  Màu nâu  hèsè
33  棕色  Màu nâu  zōngsè
34  天蓝色  Màu xanh da trời  tiānlán sè
35  玄色  Màu đen huyền  xuán sè
36  银色  Màu bạc  yínsè
37  猩红色  Màu đỏ ổi  xīnghóngsè
38  银红色  Màu đỏ bạc  yín hóngsè
39  肉红色  Màu đỏ thịt  ròu hóngsè
40  桔红色  Màu cam quýt  jú hóngsè
41  血红色  Màu đỏ tươi  xiě hóngsè
42  火红色  Màu đỏ rực  huǒ hóngsè
43  橘红色  Màu đỏ quýt  jú hóngsè
44  杏红色  Màu đỏ quả hạnh  xìng hóngsè
45  牛血红色  Màu đỏ tiết bò  niú xiě hóngsè
46  铜红色  Màu đỏ đồng  tóng hóngsè
47  枣红色  Màu táo đỏ  zǎo hóngsè
48  米黄色  Màu ngà  mǐhuángsè
49  金黄色  Màu vàng óng  jīn huángsè
50  蜡黄色  Màu vàng bóng  là huángsè
51  鹅黄色  Màu vàng tơ  éhuángsè
52  姜黄色  Màu vàng nghệ  jiāng huángsè
53  柠檬黄色  Màu vàng chanh  níngméng huángsè
54  玛瑙红色  Màu đỏ mã não  mǎnǎo hóngsè
55  黄褐色  Màu vàng nâu  huáng hésè
56  鲜粉红色  Màu hồng tươi  xiān fěnhóngsè
57  赭色  Màu đỏ sẫm  zhě sè
58  银白色  Màu trắng bạc  yín báisè
59  茶色  Màu chè  chásè
60  土黄色  Màu vàng đất  tǔ huángsè
61  杏黄色  Màu vàng quả hạnh  xìng huángsè
62  赤褐色  Màu nâu đỏ  chìhésè
63  碧绿色  Màu xanh bi  bì lǜsè
64  浅粉红色  Màu hồng nhạt  qiǎn fěnhóngsè
65  灰棕色  Màu nâu xám  huī zōngsè
66  靛蓝色  Màu chàm  diànlán sè
67  青白色  Màu trắng xanh  qīng báisè
68  青黄色  Màu vàng xanh  qīng huángsè
69  青莲色  Màu cánh sen  qīng lián sè
70  浅黄色  Màu vàng nhạt  qiǎn huángsè
71  深黄色  Màu vàng đậm  shēn huángsè
72  酱色  Màu tương  jiàngsè
73  紫红色  Màu mận chín  zǐ hóngsè
74  深红色  Màu mận chín  shēn hóng sè
75  天青色  Màu trong xanh  tiān qīngsè
76  栗褐色  Màu nâu hạt dẻ  lì hésè
77  胭脂红色  Màu son đỏ  yānzhī hóng sè
78  黄棕色  Màu vàng nâu  huáng zōngsè
79  铜色  Màu đồng  tóng sè
80  奶油白色  Màu trắng kem  nǎiyóu báisè
81  墨绿色  Màu xanh sẫm  mò lǜsè
82  鲜红色  Màu đỏ tươi  xiānhóng sè
83  象牙黄色  Màu vàng ngà  xiàngyá huángsè
84  淡紫色  Màu tím hoa cà  dàn zǐsè
85  蓝紫色  Xanh tím than  lán zǐsè
86  乳白色  Màu trắng sữa  rǔbáisè
87  苔绿色  Màu xanh rêu  tái lǜsè
88  雪白色  Màu trắng tuyết  xuě báisè
89  灰白色  Màu tro  huībáisè
90  桃色  Màu hồng đào  táosè
91  玫瑰红色  Màu đỏ hoa hồng  méi gui hóng sè
92  宝蓝色  Màu lam sang  bǎolán sè
93  宝石红色  Màu đỏ bảo thạch  bǎoshí hóng sè
94  深褐色  Màu nâu đậm  shēn hésè
95  浅褐色  Màu nâu nhạt  qiǎn hésè
96  海绿色  Màu xanh nước biển  hǎi lǜsè
97  海水蓝色  Màu xanh nước biển  hǎishuǐ lán sè
98  橄榄色  Màu quả ô-liu  gǎnlǎn sè
99  孔雀蓝色  Màu xanh lông công  kǒngquè lán sè
100  苍黄色  Màu vàng xanh  cāng huáng sè
101  棕黑色  Màu nâu đen  zōng hēisè
102  鲜粉红色  Màu hồng tươi  xiān fěnhóng sè
103  鼠灰色  Màu ghi lông chuột  shǔ huīsè
104  嫩色  Màu nhạt  nènsè
105  浅色  Màu nhạt  qiǎnsè
106  深色  Màu đậm  shēnsè
107  红棕色  Màu nâu đỏ  hóng zōngsè
108  浅棕色  Màu nâu nhạt  qiǎn zōngsè
109  深棕色  Màu nâu đậm  shēn zōngsè
110  青蓝色  Màu xanh lam  qīng lán sè
111  群青色  Màu xanh thẫm  qún qīngsè
112  蛋黄色  Màu lòng đỏ trứng gà  dànhuáng sè