Tục ngữ ĐỪNG THẢ MỒI BẮT BÓNG trong tiếng Anh và tiếng Hoa
🍁 “A bird in the hand is worth two in the bush一鸟在手胜过双鸟在林 [yī niǎo zài shǒu shèng guò shuāng niǎo zài lín] là một câu tục ngữ cổ của Hy Lạp được người Anh sử dụng rộng rãi, khuyên chúng ta nên bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có, không nên tham lam hay chấp nhận rủi ro để chạy theo những thứ có vẻ hào nhoáng hơn nhưng cơ hội có được chúng lại không chắc chắn.
 
🍁 Một câu có ý nghĩa tương tự là “A living dog is better than a dead lion一条活狗胜过一头死狮 [ yī tiáo huó gǒu shèng guò yī tóu sǐ shī]
 
🍁 Trong tiếng Việt, có lẽ câu “Đừng thả mồi bắt bóng” có nghĩa tương đương.
 
MỘT SỐ CÂU VÍ DỤ
 
1). Bob thinks he might do better in a bigger firm, but his wife insists he should stay, saying a bird in the hand is worth two in the bush. (Bob định chuyển đến làm cho một công ty lớn hơn nhưng vợ anh ấy khăng khăng cho rằng anh ấy nên tiếp tục công việc hiện tại chứ không nên thả mồi bắt bóng)
 
2). If I were you, I’d accept the job. It might not be the best job for you, but a bird in the hand is worth two in the bush. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ nhận công việc đó. Đó có thể không phải là công việc tốt nhất anh mong muốn nhưng phải biết bằng lòng với thực tế, đừng nên thả mồi bắt bóng)
 
3). Investors are focusing on the bird in the hand, and not looking for new opportunities these days. (Các nhà đầu tư ngày nay chỉ tập trung vào những thương vụ chắc chắn chứ không thích mạo hiểm tìm kiếm những cơ hội mới)