Công văn hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo

Dưới đây là Công văn số 2494/HDLS-SGDĐT-SNV ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017.

Theo tinh thần công văn này, chứng chỉ ngoại ngữ ABC không được công nhận để dự thi viên chức ngành giáo dục và Đào tạo ở Đồng Nai.